Language: English | Dansk |
Aventia Energy

Vil du sikre din virksomhed en billigere elpris? Få svaret her

Du kan herunder blive klogere på, hvordan dig og din virksomhed kan sikre jer en billigere elpris og tegne en bedre el-aftale.

Hvor mange gange har vi ikke prøvet at blive ringet op af en el-sælger, der forsøger at overbevise én om, at han kan tilbyde den bedste el-aftale, der giver din virksomhed en billig elpris. Hans tilbud kan enten lyde for godt til at være sandt, eller også er du fint tilfreds med din nuværende el-leverandør og den el-aftale, du har tegnet. Hvad end den ivrige el-sælger eller din nuværende el-leverandører mener at kunne tilbyde din virksomhed den bedste pris på el, så er der ingen el-leverandører, der kan garantere den bedste elpris for virksomheder.

Når virksomheder tegner en erhvervs el-aftale, så er det typisk for en periode på 3-5 år – det vil sige, at dén pris på el, som I tegner med el-leverandøren, skal enten være lig med markedsprisen i perioden eller i hvert fald befinde sig under markedsprisen for at sige, at man har haft den bedste pris på el og dermed slået elmarkedet. Men hvad er sandsynligheden for det? For elmarkedets prissvingninger er påvirket af udefrakommende faktorer, som blandt andet vind- og vejrforhold, og derfor kan prisen på el ikke fremtidstydes. Så i princippet ved ingen, hvad den bedste elpris for virksomhed er om en, to eller tre år.

Så tænker du nok, hvad er mulighederne så for at garantere sig en billig elpris? I stedet for at investere tiden på at sammenligne elpriser eller holde øje med elprisen time for time, kan du med fordel investere tid på at undersøge, hvordan en forsikringsløsning til din el-aftale kan garantere din virksomhed en billigere elpris. I nedenstående får du et indblik i, hvordan sådan en energiforsikring fungerer.

Energiforsikring som et supplement til din el-aftale
Aventia Energy tilbyder et helt nyt produkt på energimarkedet, der skal ses som en erhvervsforsikring til din el-aftale. Det vil sige, at du med os tegner en forsikring på din virksomheds elpris, der skaber en sikkerhed omkring at undgå overpriser. Samtidig fungerer energiforsikringen således, at hvis elprisen på elmarkedet falder, så tager du del i prisfaldet – dig og din virksomhed er derfor garanteret en økonomisk gevinst ved et prisfald på elmarkedet.

Virksomhed billigere elpris

Vi er ikke en fysisk leverandør af el, og derfor skal vores energiforsikring ses som et supplement til din virksomheds el-aftale med en el-leverandør. Med el-leverandøren tegner du en erhverv elaftale og derigennem får leveret din virksomheds strøm. Med Aventia Energy tegner din virksomhed en energiforsikring, der sikrer din virksomheds elpris, når ’skaden sker’. Det vil sige, at når elprisen både stiger og falder på elmarkedet, kan dig og din virksomhed få glæde af forsikringsløsningen.

En energiforsikring til din erhvervsvirksomheds elaftale kan sikre, at den ellers gode tegnet el-aftale forbliver god, og virksomheden får en billigere elpris. Det kan forstås så simpelt som, at du hos os tegner en MAX-pris på din elpris, der betyder, at du er garanteret ikke at komme til at betale mere end din MAX-pris – I kan herudfra sikre virksomhedens budget. Ud fra elprisens svingninger på markedet vil I kun tage del i elprisens nedsvingninger, da I gennem jeres MAX-pris har et loft, der sikrer jer mod prisstigninger på elmarkedet. I vil derfor opleve, at I med en energiforsikring både kan foretage jeres el-indkøb med ro i maven, sikre jeres budgetter og samtidig tage del i et prisfald, der kan forekomme på el-markedet – det kalder vi at gå med livrem og seler.

Energiforsikringens lighedstræk med benzinpriser, bilforsikring og FlexLån
Idéen bag energiforsikringsløsning er i sin basale form ikke en ny tankegang, da energiforsikringen har visse ligheder med andre genkendeligheder som, hvordan benzinpriser fungerer, bilforsikringens muligheder samt tankegangen med et FlexLån. Dette kan give en bedre forståelse af, hvordan en energiforsikring kan skabe den helt rigtige sikkerhed omkring din virksomheds el-aftale.

Benzins prissvingninger
Der kan næsten gå sport i at tanke sin bil på det helt rette tidspunkt med den bedste benzinpris. Som tilfældet er på el-markedet, så varierer benzinpriser og påvirkes ligeledes af udefrakommende faktorer. For at tanke sin bil til den bedste benzinpris, skal der investeres tid på at holde øje med benzinpriserne, eller så skal man kun tanke sin bil i konkurrenceområder, da benzinpriserne i højere grad her kan variere. I relation til elmarkedet kan det forstås som, at man som forbrugere af benzin og strøm skal anvende ressourcer på at være strategisk omkring sine køb, hvilket for de fleste ikke er dét, man hverken har tid eller lyst til at gå op i. Ligesom med benzinpriserne så er elprisen i en spot-aftale en variabel størrelse, der ikke kan forudsiges, og dermed skal energiforsikring ses som en garanti for, at dig og din virksomhed undgår at tage del i elprisens svingninger, hvor forsikringen sikrer jer mod høje prisstigninger.

Sikkerheden ved en bilforsikring
Udover, at en bilforsikring er lovpligtig, kan man sammenligne dækningsmulighederne herved med en forsikring af din virksomheds elpris, særligt når uheldet sker. Tankegangen bag en forsikring er, at man kan få den nødvendige hjælp, når uheldet er ude. Denne tankegang kan sammenlignes med en energiforsikring, da du herigennem kan sikre at undgå at tage del i elprisens stigninger og ende med at betale overpris for virksomhedens elpris. Ligeledes med en bilforsikring så garanterer vi dig en dækning af det økonomisk tab, der kan forekomme ved uheldet, da energiforsikringen ligeledes sikrer dig og din virksomhed en garanteret gevinst, hvis markedsprisen falder.

FlexLåns variabilitet
En energiforsikring, særligt på en spot-aftale, kan sammenlignes med et FlexLån i huset, da renten følger markedet ligesom elpriserne. Dette giver fordele i form af, at man kan tage del i svingninger på markedet, hvor renten og elprisen er lav, hvilket giver en billigere pris. Herved er konsekvensen, at man tager del i stigninger på markedet, og derfor kan en ellers god rente og elpris hurtig blive dyr. I denne sammenhæng skal energiforsikring forstås som at sikre mod de høje stigninger på elmarkedet, da du i stedet for at tage konsekvensen heraf, kan tegne en energiforsikring med en MAX-pris, der fungerer som et loft på din elpris – denne MAX-pris sikrer dig og din virksomhed mod at betale overpriser, og samtidig giver jer glæden af et prisfald på elmarkedet.

Vi håber, at du efter at have læst nyhedsindlægget er blevet klogere på energiforsikringens muligheder, og hvordan en energiforsikring kan sikre din virksomhed en billigere elpris – Kontakt os endelig for at høre nærmere, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med jeres el-aftale på +45 96 82 82 81 og info@aventiaenergy.com

Close Menu