Language: English | Dansk |
Aventia Energy

Finansiel el-aftale - indsigt i elmarkedet

Du kan herunder få et indblik i, hvad en finansiel energiaftale bygger på i forhold til data om elmarkedet, og hvordan en energiforsikring til din virksomheds el-aftale kan give jer en billigere el-aftale.

Hos Aventia Energy følger vi dagligt elmarkedet tæt og holder os opdateret omkring energiaftaler i form af elprisernes udvikling på el-markedet både indland og udland. Vi sikrer, at vi kan give vores kunder den rette rådgivning omkring deres el-indkøb og energiaftale på baggrund af elmarkedets udvikling. Det betyder, at vi dagligt tjekker den nordiske elbørs, Nord Pool, da det er stedet, hvor alt handel med strøm på det danske elmarked foregår. Her foretages der køb og salg af strøm, hvor elprisen grundet udbud og efterspørgsel fastsættes time for time.

De fleste anvender elbørsen Nord Pool til at spekulere i elpriser fremadrettet og finde ud af, hvornår det rette tidspunkt er at handle elprisen på og tegne sin energiaftale. I stedet for at kigge fremad på elmarkedet kigger vi bagud og ser på elprisens udvikling de sidste 20 år. Her ses det, at energimarkedet ikke har ændret sig markant i forhold til elprisernes stigningerne og fald – derfor er der stor sandsynlighed for, at virksomheder både med en fastpris-aftale og spot-aftale fremadrettet kan komme til at tage konsekvensen af svingningerne på elmarkedet gennem deres tegnet energiaftale. Dette forsøger Aventia Energy at gøre op med ved at sikre elprisen gennem en finansiel energiaftale, hvor virksomheder undgår den spekulative del omkring elprisernes svingninger.

Elmarkedet – den nordiske elbørs Nord Pool
Det danske elmarked er en del af elbørsen Nord Pool, som også omfatter Sverige, Norge og Finland. På baggrund af udbud og efterspørgsel fastsættes elprisen time for time, hvor der er forskellige faktorer, der har indvirkning på elpriserne. Forholdet mellem udbud og efterspørgsel afhænger af mængden af produceret el, samt hvor stort behovet er herfor. Hertil er der andre faktorer, som blandt andet vind- og vandkraft, samt priser på kul etc., der har indvirkning på elprisen. Det danske energimarked er påvirket af vores nabolande, da Norden er ét elmarked, hvor elprisen fastsættes via Nord Pool. De udefrakommende faktorer gør det svært at gennemskue elmarkedet og finde ud af, hvornår der er tale om de bedste elpriser, og hvornår man bør tegne sin energiaftale. 

Vi tager det bedste fra begge måder at tegne energiaftaler på
Aventia Energy giver virksomheder en alternativ mulighed for at sikre sig en bedre energiaftale. Vi anvender og analyserer det samme data fra Nord Pool som de danske el-leverandører, men i stedet for at spekulere fremadrettet i elpriserne på elmarkedet, anvender vi data omkring markedet til at fastslå, at den spekulative del omkring de bedste elpriser i flere tilfælde har store konsekvenser for virksomheders energiaftaler. De sidste 20 års data om energimarkedet viser tydeligt, at elprisens stigninger på markedet også falder igen – det er blot et spørgsmål om tid. Det betyder, at spekulationen om det bedste tidspunkt at tegne elaftalen på kan siges at være en umulig opgave, da en ellers god energiaftale hurtigt kan blive en dårlig grundet svingningerne på det danske elmarked. Ved at tegne en finansiel el-aftale hos Aventia Energy sikrer virksomheder sig mod de udefrakommende faktorer, der påvirker elprisen, hvor virksomhederne i stedet for at skulle spekulere kan foretage deres el-indkøb med ro i maven.

Aventia Energy tager det bedste fra begge måder at tegne elaftaler på, da vi tilbyder virksomheder med en fastpris-aftale mulighed for at tage del i et prisfald set ud fra deres fastpris gennem vores FASTPRIS/FLEX-produkt. Virksomheder med en spot-aftale kan gennem SPOT/MAX-produktet sikre sig mod høje elpriser gennem en MAX-pris og er samtidig garanteret en gevinst, hvis markedsprisen bliver lavere end deres MAX-pris. En finansiel el-aftale med Aventia Energy er derfor den sikreste løsning til virksomhedernes el-aftale.

Close Menu