Language: English | Dansk |
råd-virksomhed-bedre-el-aftale - Aventia Energy

3 gode råd til at sikre din virksomhed en bedre el-aftale

Du får herunder indsigt, hvad du kan gøre for at skabe den rette sikkerhed, når det kommer til en god el-aftale med en billig elpris gennem vores 3 gode råd, der netop kan sikre din virksomhed en bedre el-aftale. 

El-indkøbene er for de fleste store energitunge virksomheder en opgave, der foretages enten med rådgivning fra en el-leverandør eller gennem research af priserne på el. Når tidspunktet synes rigtigt, særligt i forhold til prisen på el, tegner virksomheder enten en fastpris-aftale, der for de fleste løber over 3-5 år, eller en spot-aftale med en variabel elpris.

De fleste virksomheder tegner en fastpris-aftale, hvor prisen på el pr. kWh er fast og dermed giver dem en sikkerhed omkring deres budget i fastpris-aftalens flerårige periode. Men hvad betyder det, hvis elmarkedets aktuelle elpris er lavere end virksomhedens faste elpris? Virksomhedens el-leverandør tager differencen mellem markedsprisen og virksomhedens faste pris på el pr. kWh direkte ned i egne lommer. Det vil sige, at virksomheder med en fastpris-aftale tager konsekvensen af markedets variable elpriser, hvor el-leverandøren tager fortjenesten af virksomhedens betaling af overpris for elprisen.

Virksomheder, der indgår i en spot-aftale, har glæden ved en variabel elpris, hvor deres pris på el pr. kWh følger markedsprisen. Med en spot-aftale tager virksomheder del i elmarkedets prisfald, men hvad så, når den aktuelle elpris stiger? En god spot-aftale bygger på et godt kendskab til elmarkedet og udviklingen af markedsprisen på el samt en del research i form af at holde øje med elpriserne time for time. En god spot-aftale kan siges at byde på de lave markedspriser på el, men udviklingshistorikken omkring elmarkedets priser viser, at den variable elpris fortsætter med stigninger og nedsvingninger – dét der går op, kommer også ned igen. Virksomheder med en spot-aftale kan derfor ikke være garanteret, at deres investeret tid på research omkring elpriserne giver dem den rigtige værdi og den billige elpris, da elmarkedet er uforudsigeligt.

3 gode råd, når det kommer til din virksomheds el-aftale
Hos Aventia Energy arbejder vi med at hjælpe virksomheder med at tegne en bedre og billigere el-aftale, der giver dem den helt rette energiløsning. Vi oplever, at flere virksomheder ikke har et solidt kendskab til elmarkedet og dets uforudsigeligheder, særligt i forhold til markedets variable elpriser, samt de forskellige muligheder i forbindelse med at tegne en billig el-aftale. Hvis du er én af dem, så kan du med fordel læse vores 3 gode råd og bliv klogere på, hvordan du sikrer din virksomhed en bedre og billigere el-aftale.

Tjek elprisens udvikling
Markedsprisen på el svinger i sådan en grad, at elmarkedet er et af de mest volatile markeder i verden. Elmarkedets priser påvirkes af flere udefrakommende faktorer, som blandt andet termiske forhold, vindmølleproduktion og markedsøkonomi. Derfor skal de variable elpriser ses som en upåvirkelig størrelse, som du og jeg ikke har indflydelse på. Derfor kan det rette tidspunkt med den rette lave pris på el pr. kWh ses som rent gætteri og held – for elmarkedets historik viser, at dét der går op, kommer også ned igen, det er blot et spørgsmål om tid.

For at kunne anskue elmarkedets priser på den rigtige måde, er det væsentligt at have en smule kendskab til elmarkedet inden for den seneste periode for at forstå, hvad der kan defineres som en høj elpris og en lav pris på el. Elmarkedets historik viser, at en god og billig elpris til tider kan variere, og derfor er det væsentligt at holde sig opdateret på, hvordan den variable elpris svinger.

Den aktuelle elpris kan findes på den nordiske elbørs, Nord Pool (www.nordpoolgroup.com), hvor priserne time for time kan ses. Det er på baggrund af udbud og efterspørgsmål, at elprisen på Nord Pool fastsættes. Nord Pool er derfor stedet, hvor du altid vil kunne finde den aktuelle elpris og holde dig opdateret omkring, hvordan markedsprisen på el udvikler sig.

Markedsprisen på el, som du finder på Nord Pool, kan du dermed bruge til at undersøge, hvorvidt el-leverandørernes bud på en billig pris på el er reel.

Vær opmærksom på, hvilken el-aftale der bedst kan betale sig lige nu og her
Der findes som nævnt to muligheder, når det kommer til at tegne din virksomheds el-aftale – fastpris-aftalen og spot-aftalen. De to el-aftaler byder på to forskellige måder at anskue den gode el-aftale og billige elpris på, hvor elmarkedets udvikling har indvirkning på hvilken el-aftale, der bedst kan betale sig for virksomheder at tegne.

Elprisernes udvikling fra år 2014 til 2018, som du kan finde data på her www.aventiaenergy.com/systempriser, viser, at det kun er i 2018, hvor en fastpris-aftale har kunnet betale sig i forhold til en spot-aftale, da fastpris-aftalen både i 2014, 2015, 2016 og 2017 må se sig slået af systemspot-priserne.

Dette giver et billede af elmarkedets uforudsigeligheder, da dig og din virksomhed ikke altid kan regne med, at jeres el-aftale er den bedste. Det er derfor væsentligt at have den rette indsigt i elmarkedets udvikling suppleret med den rette rådgivning omkring din virksomheds el-indkøb.

Sørg for at få den rette rådgivning og løsning til el-indkøbene
I arbejdet med at tegne en bedre og billig el-aftale til din virksomhed, er det ikke sikkert, at der altid er tid og ressourcer til at opnå det gode og solide kendskab til elmarkedet og de variable elpriser. I denne sammenhæng er det derfor væsentligt at kunne rådgive sig af eksperter indenfor energibranchen. Men hvordan finder man en troværdig sparringspartner, som er oprigtig og har fokus på din virksomheds behov i forhold til jeres el-indkøb?

Hos Aventia Energy oplever vi, at elmarkedets uforudsigeligheder og elprisernes svingninger har store økonomiske konsekvenser for flere virksomheder, da den ellers gode el-aftale bliver en dårlig. Når det kommer til at tegne en god el-aftale, er det vigtigste, at el-aftalen byder på en billig elpris og passer til netop jeres behov. Så tænker du nok, hvordan får vi en billig elpris og samtidig undgå overpriser?

En energiforsikring som et supplement til din virksomheds el-aftale er den sikreste løsning, da I med vores forsikringsløsning tegner en MAX-pris, der både sikrer jer mod overpriser og sørger for, at I tager del i et prisfald på elmarkedet. Med en energiforsikring får I en reel sparringspartner, der har fokus på den enkelte kundes behov, hvor dig og din virksomhed kan få glæde af os som rådgivende funktion, der altid står klar til at hjælpe med jeres el-indkøb.

Ring eller skriv allerede i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med en bedre el-aftale på +45 96 82 82 81 og info@aventiaenergy.com

Close Menu